January 5 May 5 2022120SAN FRANCISCO TO SAN FRANCISCO
January 5-23 202218SAN FRANCISCO TO PAPEETE (TAHITI)
January 23 February 8 202216PAPEETE (TAHITI) TO AUCKLAND
January 23 February 22 202230PAPEETE (TAHITI) TO SYDNEY
February 8-22 202214AUCKLAND TO SYDNEY
February 8 March 15 202235AUCKLAND TO SINGAPORE
February 22 March 15 202221SYDNEY TO SINGAPORE
March 15-31 202216SINGAPORE TO HONG KONG
March 31 April 15 202215HONG KONG TO TOKYO
March 31 May 5 202235HONG KONG TO SAN FRANCISCO
April 15 May 5 202220TOKYO TO SAN FRANCISCO
May 5-18 202213SAN FRANCISCO TO VANCOUVER
May 18-25 20227VANCOUVER TO SEWARD
May 25 June 1 20227SEWARD TO VANCOUVER
June 1-8 20227VANCOUVER TO SEWARD
June 8-15 20227SEWARD TO VANCOUVER
June 15-22 20227VANCOUVER TO SEWARD
June 22-29 20227SEWARD TO VANCOUVER
June 29 July 6 20227VANCOUVER TO SEWARD
July 6-13 20227SEWARD TO VANCOUVER
July 13-20 20227VANCOUVER TO SEWARD
July 20-27 20227SEWARD TO VANCOUVER
July 27 August 3 20227VANCOUVER TO SEWARD
August 3-10 20227SEWARD TO VANCOUVER
August 10-17 20227VANCOUVER TO SEWARD
August 17-24 20227SEWARD TO VANCOUVER
August 24-31 20227VANCOUVER TO SEWARD
August 31 September 7 20227SEWARD TO VANCOUVER
September 7-14 20227VANCOUVER TO SEWARD
September 14-21 20227SEWARD TO VANCOUVER
September 21 October 3 202212VANCOUVER TO LOS ANGELES
October 3-15 202212LOS ANGELES TO LOS ANGELES
October 15-25 202210LOS ANGELES TO LOS ANGELES
October 25 November 3 20229LOS ANGELES TO LOS ANGELES
November 3 2022 January 7 202365LOS ANGELES TO MIAMI
November 3-19 202216LOS ANGELES TO LIMA (CALLAO)
November 19 December 10 202221LIMA (CALLAO) to BUENOS AIRES
December 10 2022 January 7 202328BUENOS AIRES TO MIAMI
December 10-20 202210BUENOS AIRES TO RIO DE JANEIRO
December 20 2022 January 7 202318RIO DE JANEIRO TO MIAMI