May 20, 2024

RSSC Seven Seas Explorer 2023

January 12 February 13 202332AUCKLAND TO BALI (BENOA)
January 12-26 202314AUCKLAND TO SYDNEY
January 26 March 28 202361SYDNEY TO TOKYO (YOKOHAMA) JAPAN
January 26 February 13 202318SYDNEY TO BALI (BENOA)
February 13-28 202315BALI (BENOA) TO HONG KONG
February 13 March 14 202329BALI (BENOA) TO TOKYO
February 28 March 14 202314HONG KONG TO TOKYO
March 14-28 202314TOKYO TO TOKYO (YOKOHAMA) JAPAN
March 28 April 11 202314TOKYO (YOKOHAMA) JAPAN TO TOKYO
April 11-25 202314TOKYO TO TOKYO (YOKOHAMA) JAPAN
April 25 May 22 202327TOKYO (YOKOHAMA) TO VANCOUVER
April 25 May 5 202310TOKYO (YOKOHAMA) TO TOKYO (YOKOHAMA)
May 5-22 202317TOKYO (YOKOHAMA) TO VANCOUVER
June 7-14 20237SEWARD TO VANCOUVER
June 14-21 20237VANCOUVER TO SEWARD
June 21-28 20237SEWARD TO VANCOUVER
June 28 July 5 20237VANCOUVER TO SEWARD
July 5-12 20237SEWARD TO VANCOUVER
July 12-19 20237VANCOUVER TO SEWARD
July 19-26 20237SEWARD TO VANCOUVER
July 26 August 2 20237VANCOUVER TO SEWARD
August 2-9 20237SEWARD TO VANCOUVER
August 9-16 20237VANCOUVER TO SEWARD
August 16-23 20237SEWARD TO VANCOUVER
August 23-30 20237VANCOUVER TO SEWARD
August 30 September 6 20237SEWARD TO VANCOUVER
September 6-13 20237VANCOUVER TO SEWART
September 13-20 20237SEWARD TO VANCOUVER
September 20 October 9 202319VANCOUVER TO TOKYO (YOKOHAMA)
September 20 October 20 202330VANCOUVER TO TOKYO (YOKOHAMA)
October 9-20 202311TOKYO (YOKOHAMA) TO TOKYO (YOKOHAMA)
October 20-31 202311TOKYO (YOKOHAMA) TO TOKYO
October 31 November 10 202310TOKYO TO HONG KONG
November 10-20 202310HONG KONG TO HONG KONG
November 20 December 5 202315HONG KONG TO BALI (BENOA)
November 20 December 22 202332HONG KONG TO SYDNEY
December 5-22 202317BALI (BENOA) TO SYDNEY
December 22 2023 January 5 202414SYDNEY TO AUCKLAND